Huisstijlen

Hofstad Mediation is een jong bedrijf dat zich focust op bemiddeling bij
bedrijfsconflicten, conflicten bij publieke instanties en ook zorginstellingen.
Daarnaast gaan ze ook conflicten in de privé-sfeer niet uit de weg.
Kortom een bedrijf met een brede oriëntatie van bemiddeling.
Voor hen maakte ik de huisstijl, en zette de website op via de software
van Hostnet.

We leven in een wereld waarin steeds meer van kinderen wordt gevraagd
en er heel veel prikkels binnenkomen. Veel kinderen lopen hierdoor over,
zijn niet in staat zijn hun eigen gevoelens en emoties te beheersen.
KLOPT geeft kinderen handvatten dmv mindfulness en remedial teaching.

Voor KLOPT maakte ik de huisstijl en website in WordPress.
Website www.klopt-ziemij.nl


Danspiratie is opgezet vanuit het hart. Dat bewegen gezond is weten we allemaal.
En dat daar in in het onderwijs soms weinig aandacht voor is, is ook bekend.
Maar dat leerlingen werkelijk beter gaan presteren en concentreren, dat geniet
minder bekendheid.
Danspiratie zet zich in om bewegings-docenten verder te brengen, en uiteindelijk
natuurlijk de jongere leerlingen beter te laten bewegen in de breedste zin des
woords.

Scouters is opgericht als goed doel, het bereiken en testen van hulpmiddelen
voor ouderen. Om hen op weg te helpen heb ik voor hen enkele huisstijlelementen
ontworpen.